نقشه طبقات اقلیمی استان چهارمحال و بختیاری

طبق این لایه، استان چهارمحال و بختیاری به طبقات اقلیمی زیر تقسیم می شود: مدیترانه ای، خیلی مرطوب، مرطوب، نیمه مرطوب، نیمه خشک و خشک.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی